Komunita

je živý pulzující organismus

Jednota její rozmanitosti je hybnou silou nespoutané vnitřní energie každého z nás.

 

Technologie

usnadňují práci a zachraňují životy

Jediné, co ovšem nesvedou jako lidé, je být skutečně šťastní.

Udržitelnost

života na zemi

To není jen morální povinnost, ale primární všechno, oč tu běží...

Sdílení

myšlenek a věcí

Cesta ven z područí konzumu a závislostí na nesmyslech.

 

Vize

odpovědnosti

Fatálním omylem by bylo si myslet, že naše chyby vyřeší budoucnost za nás.

 

myslenka impulz silyMyšlenka samotná je ve své obnažené kráse a nahé čistotě ten největší impuls síly, kterým jsme my lidé byli díky evolučnímu procesu obdařeni. Jaké nám to přineslo evoluční výhody oproti jiným organismům, kteří touto schopností nedisponují, je spíše vědecká otázka, ale Curriculum vitæ našeho rodu hovoří jasně a často ne ve prospěch naší civilizace. Takové vysvědčení by si nikdo z nás za rámeček určitě nedal. Přičemž na miskách vah samotné lidskosti bychom tak tak obstáli.

A proto každý z nás – i my sami jsme museli – by si měl projít dlouhodobým procesem transformace uvědomění si veškerých souvztažností, které zásadně ovlivňují náš život v těch nejdůležitejších aspektech. Jsou jimi zdraví, rodina, práce a odpočinek. Tyto čtyři základní pilíře pokud jakkoliv narušíme, začne dříve nebo později docházet k dominovému efektu, který často končí destrukcí osobnosti s katastrofálními následky. Ve většině případů to navíc odnášejí nejvíce právě nejbližší lidé v našem okolí. A podobně je to i s naší planetou. Vlivem, který na ni máme včetně dopadů a všech konsekvencí, které z toho plynou. Ti z vás, kteří si myslí, že se jich toto téma netýká a nemůže se jim nikdy nic takového přihodit, už ani vlastně nemusí číst dál.

Více

Pro inspiraci není třeba chodit daleko

STRATEGIE PRVNÍHO KROKU (Profesor Milan Zelený)

Předpoklady úspěchu