Samotná změna je dlouhý a vlastně nikdy nekončící proces transformace vědomí. Na úplném prapočátku samotného procesu změny je ale vždy myšlenka – impulz, který dokáže dát přirozeně do pohybu celé velké soukolí na sebe navazujících událostí.

myslenka impulz silyMyšlenka samotná je ve své obnažené kráse a nahé čistotě ten největší impuls síly, kterým jsme my lidé byli díky evolučnímu procesu obdařeni. Jaké nám to přineslo evoluční výhody oproti jiným organismům, kteří touto schopností nedisponují, je spíše vědecká otázka, ale Curriculum vitæ našeho rodu hovoří jasně a často ne ve prospěch naší civilizace. Takové vysvědčení by si nikdo z nás za rámeček určitě nedal. Přičemž na miskách vah samotné lidskosti bychom tak tak obstáli.

A proto každý z nás – i my sami jsme museli – by si měl projít dlouhodobým procesem transformace uvědomění si veškerých souvztažností, které zásadně ovlivňují náš život v těch nejdůležitejších aspektech. Jsou jimi zdraví, rodina, práce a odpočinek. Tyto čtyři základní pilíře pokud jakkoliv narušíme, začne dříve nebo později docházet k dominovému efektu, který často končí destrukcí osobnosti s katastrofálními následky. Ve většině případů to navíc odnášejí nejvíce právě nejbližší lidé v našem okolí. A podobně je to i s naší planetou. Vlivem, který na ni máme včetně dopadů a všech konsekvencí, které z toho plynou. Ti z vás, kteří si myslí, že se jich toto téma netýká a nemůže se jim nikdy nic takového přihodit, už ani vlastně nemusí číst dál.

Všechno se vším souvisí, ať chceme nebo ne. To co děláme, jak to děláme, proč to děláme, s kým to děláme. Každý detail našeho života hraje významnou roli. Valná většina běžných "konzumentů" tomu ale nevěnuje vůbec pozornost a dokonce si myslí, že jich se to prostě netýká, že si to příroda zařídí sama. A právě v tomto okamžiku nejvíce popírají sami sebe a svůj nárok na existenci. Začíná to malou pohodlnou lží a končí povětšinou tragicky. Tato do očí bijící krátkozrakost je precedens našeho společenství, který se historicky neustále dokola opakuje. Je jako vir ve vývoji lidského uvažování, který se v nás zacyklil. Tato utopie plná naivních představ, že se to nějak udělá samo, je zhoubnou vizí, která je buď šířena zcela účelově, nebo je modelovou ukázkou lidské hlouposti. Zdá se to trochu jako začarovaný kruh. Ale není! Všechny velké problematiky současného světa jsou v jádru jednoduché a řešitelné. Musí být ale vůle chtít. Nejen diskutovat, ale hlavně pro to něco dělat. A začíná to od každého z nás. Dokud si nezameteme před vlastními prahy, bude ten náš velký planetární úklid zcela neefektivní.

Podíváme-li se na to jednoduchou optikou běžného života, klíčem jsou úplné maličkosti. Banality, které často tak rádi přehlížíme a nepřikládáme jím větší význam. Jsou to vlastně střípky každodenní rutiny. Máme je na nose jako brýle, které neustále hledáme. A pokud se člověk navíc ani neumí nebo zcela přestane radovat z maličkostí, zapomene být trpělivý, pokorný a vděčný, často i soudný, tak dříve nebo později se každý z nás (potažmo lidstvo celé), dostane do spirály, ze které v určité fázi již nebude úniku.

Pojďme ale k věci...podívat se na to více z praktického úhlu pohledu. Naše poznání není o žádných akademických teoriích – raketové vědě, ale vychází z našich zkušeností, selského rozumu a chyb, které jsme během našeho života a podnikání sami udělali. Ano, ani my nejsme dokonalí. To bez skrupulí přiznáváme. I my občas děláme chyby. Jsme jen lidé a o to tu jde především. A proto tak nějak přirozeně z naší činnosti vyplynulo, že právě šíření osvěty v oblasti ohleduplného podnikání s lidskou tváří a s ekologickým přesahem bychom rádi předali vám všem a to zcela zadarmo. Slovo ZDARMA osobně moc rádi nemáme, ale jak jinak vyjádřit hodnotu něčeho, co je ve své podstatě nevyčíslitelné a přesto tak cenné a mělo by být pro všechny dostupné bez jakéhokoliv poplatku. Obzvláště pro lidi, kteří někdy podnikali, nebo právě podnikají, ač ne zcela úspěšně a nebo pro ty, kteří se teprve podnikat chystají. O podnikání, tedy práci, kterou chce člověk opravdu dělat, jde v tomto pojednání nejvíce. Předat všechny tyto užitečné informace v jednom článku je jaksi nemožné. Proto jsme se rozhodli, že sepíšeme jakýsi návod, ve kterém bychom vám chtěli jednoduše ukázat, jak s nabytými vědomostmi nakládat efektivně v praxi, ale i v běžném životě. Je to výzva a zároveň poslání. Jinak k tomu přistupovat ani nelze.

Jelikož v osobním životě, ale především v podnikání čelíme často obrovské intenzitě stresu, tlaku a nadlidské zátěži, je na čase si sami hodit pomyslný záchranný kruh. Řeka podnikatelského života umí být opravdu divoká a drsná. Dostat se v jejím silném proudu do presu mezi velké balvany okolností, které dokáží člověka v lepším případě jen hrubě pomlátit, v tom horším nemilosrdně a dlouhodobě drtit, je bez pomoci nejbližších často skoro nemožné z tohoto sevření vyváznout ve zdraví. Riziko, které podstupujeme není zanedbatelné. Člověk se do takového soukolí událostí mnohokrát dostane ne zcela vlastním přičiněním. Někdy to může být souhra náhod, někdy může zasáhnout vyšší moc. Úplně na vše asi nelze být připraven. Ve většině případů ale hlavní část zodpovědnosti neseme pouze a jen my sami. Především právě podnikatelé jsou nejvíce náchylným a dalo by se říci i ohroženým druhem v této hře o několika neznámých. A proto je třeba si pomáhat, podporovat se a propagovat navzájem. Nebojte se toho. Žádný sebelepší politický systém to za nás neudělá a nikdy nic nevyřeší. Konkurence má být zdravá, jedině tak se dokážeme společně posouvat dál.

Je proto na čase se konečně ponaučit z historických chyb a postavit se problematice čelem. Převzít odpovědnost za vlastní činy a poprat se s budoucností o to nejcennější co máme. Tím jediným klenotem, za který stojí ještě bojovat, je naše osobní, ale i podnikatelská SVOBODA.

Back to top